Содержание

Курбатов О.А. Гарнизоны северо-запада России (1699–1727 гг.)DOI: 10.35549/HR.2023.2023.44.007


Курбатов О.А. Гарнизоны северо-запада России (1699–1727 гг.) // Исторический вестник. 2023. Т. XLIV. Ч. 2. С.228 –251.

Kurbatov O.A. Garrisons of the North-West of Russia (1699–1727) // Historical Reporter. 2023. Vol. 44. P. 2. Pp. 228–251.

 

Аннотация

На примере стратегически важнейшего региона эпохи Великой Северной войны 1700–1721 гг. – северо-западных регионов России и отвоеванных у Швеции «остзейских провинций» – в статье рассматривается процесс преобразования старой пехоты русского войска, и интеграции ее в новые структуры вооруженных сил. Основное внимание уделено истории отдельных полков – стрелецких, солдатских, морских – как в период их активного формирования (в 1706–1711 гг.), так и в процессе сведения к штатной организации 1711 года, с последующими преобразованиями до времен Петра I.


Abstract

As in the case of a strategically important region of the era of the Great Northern War of 1700–1721, the north-western regions of Russia and the «Baltic provinces» conquered from Sweden, the article examines the process of transforming the old infantry of the Russian army and integrating it into the new structures of the armed forces. The primary focus is on the history of individual regiments – Marksman(if the marksmen were a specialized title, it should be capitalized, if they were another unit within the army, they should be lower case, like infantry, horsemen, etc.), soldiers, naval – both during their active formation (in 1706–1711) and in the process of being reduced to a staffing structure in 1711, with subsequent transformations until the time of Peter the Great.


Ключевые слова: Россия, Швеция, Северная война, Пётр I, гарнизоны, русская армия, пехота.

Key words: Russia, Sweden, Great Northern War, Peter the Great,  Garrisons, Russian Army, Foot Troops.

 

References

1. Velikanov V.S. Reorganizatsiya ratnykh lyudey Novgorodskogo razryada v 1700 – 1707 gg. [Reorganization of military men of the Novgorod razryad (military district) in 1700 – 1707] // Voyna i oruzhiye: Novyye issledovaniya i materialy. Trudy Tretyey mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 16–18 maya 2012 g. [War and Weapons: New research and materials. Proceedings of the Third International Scientific and Practical Conference 16–18 May 2012]. SPb., 2012, part 1, pp. 223 – 230.

2. Viskovatov A.V. Istoricheskoye opisaniye odezhdy i vooruzheniya rossiyskikh voysk [Historical description of the clothes and weapons of Russian troops]. SPb., 1842, vol. II.

3. Gulevich S.A. Chetyrekh-s-polovinoy-vekovaya s 1478 po 1911 g. istoriya 8-go pekhotnogo Estlyandskogo polka [Four-and-a-half-century history of the 8th Estonia Infantry Regiment from 1478 to 1911]. SPb., 1911.

4. Istoriya Karelii s drevneyshikh vremen do serediny XVIII veka [The history of Karelia from ancient times to the middle of the XVIII century]. Petrozavodsk, 1956.

5. Kurbatov О. K istorii lyudey «starykh sluzhb» v petrovskuyu epokhu: poselennyye i vybornyye soldaty severnykh uyezdov v nachale XVIII veka [On the history of the people of the «old services» in the era of the Peter the Great: the settled and elective soldiers of the northern uezds at the beginning of the XVIII century] // Petr I u istokov rossiyskoy imperii: Materialy Malogo Severnogo Petrovskogo kongressa. Arkhangelsk, 20 – 23 aprelya 2022 g. [Peter the Great at the origins of the Russian Empire: Proceedings of the Small Northern Petrovsky Congress. Arkhangelsk, 20–23 April 2022]. Arkhangelsk, 2022, pp. 198 – 211.

6. Maslovskiy D.F. Sbornik voyenno-istoricheskikh materialov. Izdaniye Voyenno-uchenogo komiteta Glavnogo shtaba [Collection of military historical materials. The Military Scientific Committee of the General Staff publication]. SPb., 1892, issue 1.

7. Megorskiy B.V. S Kaspiya na Baltiku: K voprosu ob istorii petrovskoy morskoy pekhoty [From the Caspian to the Baltic: On the question of the history of the Marine Corps of the Peter the Great] // Voyenno-istoricheskiye aspekty zhizni Yuga Rossii XVII–XI vv.: voprosy izucheniya muzeyefikatsii: III mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya (2021; Volgograd) [Military and historical aspects of life in the South of Russia of the XVII – XXI centuries: issues of the study of museumisation: The Third International Scientific and Practical Conference (Volgograd, 2021). Volgograd, 2021, pp. 270 –277.

8. Melnov A.V. Russkaya armiya v Karelii i Ingermanlandii i problema vzaimootnosheniy s mestnym naseleniyem v 1700 –1710 gg. [The Russian Army in Karelia and Ingria and the issue of relations with the local population in 1700–1710]. Candidate’s thesis. SPb., 2017.

9. Morskiye srazheniya russkogo flota: Vospominaniya, dnevniki, pisma [Naval warfare of the Russian Fleet: Memoirs, diaries, letters]. M., 1994.

10. Myshlayevskiy A.Z. Severnaya voyna na Ingermanlandskom i Finlyandskom teatrakh v 1708–1714 gg. (Dokumenty gosudarstvennogo arkhiva) [The Northern War at the Ingria and Finnish theaters in 1708 – 1714. (Documents of the State Archive)]. SPb., 1893.

11. Ofitserskiye skazki pervoy chetverti XVIII v. Garnizonnyye voyska: Sbornik dokumentov v 2-kh tomakh / Sost. K. V. Tatarnikov [Officers' tales of the first quarter of the XVIII century. Garrison troops: Collection of documents in 2 volumes / compiled: K.V. Tatarnikov]. M., 2016.

12. Ofitserskiye skazki pervoy chetverti XVIII veka. Polevaya armiya: Sbornik dokumentov v 2-kh tomakh / sost. K. V. Tatarnikov [Officers' tales of the first quarter of the XVIII century. Field Army: Collection of documents in 2 volumes / compiled: K.V. Tatarnikov]. M., 2015.

13. Ofitserskiye skazki pervoy chetverti XVIII v. Otstavnyye i zapoloshnyye chiny. Sbornik dokumentov v 2-kh tomakh / Sost. K. V. Tatarnikov [Officers' tales of the first quarter of the XVIII century. Retired and unsettled ranks: Collection of documents in 2 volumes / compiled: K.V. Tatarnikov]. M., 2019.

14. Polikarpov N.P. O nekotorykh voyskovykh chastyakh, prinimavshikh uchastiye v «Generalnoy batalii» pod gorodom Poltavoy 27-go iyunya 1709 goda. (Po arkhivnym izyskaniyam) [About some military units that took part in the «General Battle» near the city of Poltava on June 27, 1709. (Based on archival research)] // Voyennyy sbornik [Military collection]. SPb., 1909,
no 6, pp. 68 – 79.

15. Pisma i bumagi imperatora Petra Velikogo [Letters and papers of Emperor Peter the Great]. SPb., 1900, vol. IV.

16. PSZRI [The complete collection of the laws of the Russian Empire], vol. V.

17. Rabinovich M.D. Polki Petrovskoy armii 1698–1725 [Regiments of the Army of the Peter the Great, 1698–1725]. M., 1977.

18. Rabinovich M.D. Streltsy v pervoy chetverti XVIII v. [Streltsy in the first quarter of the XVIII century] // Istoricheskiye zapiski AN SSSR [Historical notes of the USSR Academy of Sciences]. M., 1956, vol. 58, pp. 273 – 305.

19. Sbornik imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshchestva [Collection of the Imperial Russian Historical Society]. SPb., 1886, vol.50.

20. Slavnitskiy N.R. Voyennoye upravleniye v gorodakh Rossiyskoy imperii XVIII – pervoy polovine XIX vv. i ego osobennosti v Sankt-Peterburge [Military administration in the cities of the Russian Empire of the XVIII – first half of the XIX centuries and its peculiarities in St. Petersburg] // Zashchitniki Otechestva [Defenders of the Motherland]. Arkhangelsk, 2008, issue 11, pp. 123 – 138.

21. Slavnitskiy N.R. Funktsii komendantov i ober-komendantov krepostey v gody Severnoy voyny [Functions of fortresses commandants and chief commandants during the Northern War] // Peterburgskiy istoricheskiy zhurnal [St. Petersburg Historical Magazine], 2018, no 2(18), pp. 50 – 59.

22. Tetrati zapisnyya … Petra Velikago 1704. 1705 i 1706 godov [Peter the Great's notebooks of 1704, 1705 and 1706]. SPb., 1774.

 

Курбатов Олег Александрович — кандидат исторических наук, сотрудник РГАДА, член экспертного совета ООД Росрекон, активный участник исторической реконструкции.

Oleg A. Kurbatov — Ph.D. in History, stuff member of the Russian State Archive of Ancient Acts (RGADA), member of expert council of RusRecon, active participant of Historic Reenactment.


Номер журнала, к которому относится содержание